Đăng Nhập

*Dịch vụ tăng like Facebook giá rẻ

- Tăng like bài viết , avatar , status , hình ảnh , … giá rẻ

    + Like Việt , người thật , không tụt
    + Yêu cầu bài viết để chế độ công khai
    + Số lượng nên mua từ 10-200 like / bài (trên 2000 like lên chậm)

- Tăng like Fanpage chất lượng giá rẻ

    + Like Việt người thật , không tụt
    + Tăng like qua hình thức mời like , đề xuất like
    + Fanpage của bạn sẽ được đề xuất tới mọi người , ai thích họ sẽ like
    + Like lên tự nhiên , tốc độ 2000like/ngày

- Tăng Follow Facebook giá nhân chất lượng

    + Follow việt , người thật , không tụt
    + Tăng Follow qua hình thức mời follow , đề xuất follow
    + Facebook của bạn sẽ được đề xuất tới mọi người , ai thích họ sẽ follow
    + Follow lên tự nhiên , tốc độ 200like/ngày

- Các dịch vụ khác : comment , view , …


*Dịch vụ tăng follow instagram giá rẻ

- Tăng like instagram , avatar , status , hình ảnh , … giá rẻ

    + Follow Việt , người thật , không tụt
    + Yêu cầu bài viết để chế độ công khai
    + Số lượng nên mua từ 10-2000000 like / bài (trên 2000000 like lên chậm)